Primaria Sinnicolau Roman
Primaria Sinnicolau Roman
Str. Principală nr. 1-4
Sînnicolau Român
417153, Bihor, RO
Primaria Sinnicolau Roman Primaria Sinnicolau Roman
Despre comuna Sannicolau Roman

Descrierea Primariei comunei Sannicolau Roman

Primaria Sinnicolau Roman Primaria comunei Sannicolau Roman functioneaza in baza legii 215/2001, cu modificarile si completarile ulteriare, avand o activitate de interes public. În anul 2003 Comuna Cefa, cea mai mare comuna din judetul Bihor, in baza unui act administrativ s-a divizat in trei comune: SANNICOLAU ROMAN, CEFA si GEPIU.

Primaria comunei Sinnicolau Român este institutia publica cu activitate permanenta, care duce la \indeplinire, efectiv, hotararile Consiliului Local, solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale si se constituie din: primar, viceprimar, secretarul comunei si aparatul propriu al Consiliului Local.

Misiunea primariei este de a stimula si sprijini cresterea prosperitatii comunei Sannicolau Roman si a bunastarii cetatenilor acesteia. Obiectivul general al primariei tinteste dezvoltarea economica a comunei.

Primaria Sinnicolau Roman Activitatea de prestari de servicii de administratie publica locala este de regula reglementata in legi si hotarari la nivel national, precum si prin hotarari ale organelor de conducere ale organizatiei. Conform legislatiei romanesti, prin legea 215 / 2001 a Administratiei Publice Locale (actualizata prin Legea 286/2006), comuna Sinnicolau Român este persoana juridica care are un patrimoniu, un buget propriu si hotaraste in ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitând in conditiile legii, autoritatea publica in Comuna Sinnicolau Român. Autoritatile publice locale sunt Primarul - ca autoritate executiva, si Consiliul Local - ca autoritate deliberativa.

Aparatul de lucru al Primarului Comunei Sannicolau Roman este format din entitatile functionale stabilite prin organigrama aparatului propriu de specialitate aprobata prin Hotarare a Consiliului Local al comunei Sannicolau Roman si cuprinde urmatoarele compartimente: contabilitate, urbanism, agricol si fond funciar, administrativ - gospodaresc, asistenta sociala si stare civila, achizitii publice, protectia mediului, cultural - biblioteca. La acestea se adauga Secretarul comunei si consilierul primarului.