Primaria Sinnicolau Roman
Primaria Sinnicolau Roman
Str. Principală nr. 1-4
Sînnicolau Român
417153, Bihor, RO
Primaria Sinnicolau Roman Primaria Sinnicolau Roman
Prezentarea comunei Sînnicolau Român

Asezare si acces

Comuna Sînnicolau Român este situată în partea de nord – vest a Ţării, în Transilvania, ca parte componentă a judeţului Bihor. Comuna Sînnicolau Român este aşezat ă în partea sud - vestică a judeţului Bihor, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Euroregiunea Carpatica şi Euroregiunea Hajdú-Bihar. De asemenea, comuna Sînnicolau Român face parte, alături de alte 12 comune şi un municipiu (Salonta), din Microregiunea Salonta.

Teritoriul administrativ al comunei Sînnicolau Român se învecinează la est cu comuna Nojorid şi Gepiu, la sud cu comuna Cefa, la vest cu Ungaria şi al nord cu comuna Girişu de Criş şi Toboliu.

Evoluţia în timp a comunei este datorată amplasamentului ei în Câmpia Crişurilor la circa 6 km. de graniţă (satul Sînnicolau Român) şi circa 800 m. – satul Roit. Din cercetările efectuate de-a lungul timpului s-a constatat că, din punct de vedere al tipului de aşezare, toate satele comunei Sînnicolau Român au fost sate adunate. Se pare că fiecare sat a avut o stradă sau două, care au fost dispuse în jurul unui centru de localitate. Şi în prezent, localităţile din comună se prezintă sub o formă relativ compactă uşor tentaculară specifică satelor de câmpie, dispunerea străzilor fiind parţial regulată.

Comuna nu este străbătută de un drum naţional, însă DN 79 Satu Mare – Oradea – Arad – Timişoara trece prin estul comunei, punctele de contact cu acest drum făcându-se prin comunele Cefa (sat Inand) la sud, şi Sîntandrei la nord. De la nordul spre sudul comunei trece DJ 797 Oradea – Sântandrei – Girişu de Criş – Roit – Sânicolau Român – Berechiu – Cefa – Inand. Comuna Sînnicolau Român este situată la 30 km. sud faţă de municipiul reşedinţă de judeţ Oradea, şi la 25 km. faţă de municipiul Salonta.


Localităţile componente ale comunei:

  • Sînnicolau Român (lb. magh. Oláhszentmiklós) - centrul de comună (localitate de frontieră).
  • Roit (lb. magh. Rojt) - localitate de frontieră, situată la 3,5 km. nord de Sînnicolau Român, legată de aceasta prin DJ 797.
  • Berechiu (lb. magh. Felsöbarakony)- localitate de frontieră situată la sud Sînnicolau Român, la o distanţă de 2,5 km., legată de acesta prin intermediul DJ 797.